Hệ thống cửa hàng

382/25 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, TPHCM